Nejen funkce

Pokud se budeme zabývat jednotlivými stavebními prvky jako prvky estetickými, pak musíme nejdříve poznamenat, že estetická stránka jakéhokoliv prvku nesmí zásadně narušovat dokonalou funkčnost a zejména bezpečnost dané stavby, či určitého prostoru. Pokud trváme na jistém estetickém výrazu, pak lze téhož dosáhnout často různými prostředky. Pokud však trváme na nějakém konkrétním materiálu a na konkrétním způsobu jeho zpracování, případně povrchové úpravy, pak musíme požadovaný prvek konstruovat tak, aby byly plně zachovány zásady bezpečnosti a dokonalé funkčnosti, což se týká zejména staveb a budov, které plní služby pro širokou veřejnost.

Příklady

V tomto ohledu se uchylme k příkladům konkrétním. Třeba ke schodištím . Pokud si firma staví reprezentativní budovu ředitelství. Může si zpravidla vymyslet cokoliv. I špatná funkčnost se tam snese lépe, než narušená funkčnost například v prostorách nemocnice, veřejné knihovny, nebo státního úřadu.

Ohodnoťte příspěvek